House Appointees

Vice House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2020-21)

CHENAB

  House Captain
 • Divita Gupta

 • Abhimanyu Garg

  Co-Curricular Captain
 • Mrinalika Chaturvedi

 • Syed Uroaz

  GANGES
  House Captain
 • Riya Malik

 • Nipun Gupta

  Co-Curricular Captain
 • Fiza Saluja

 • Kritika Nayyar

JAMUNA

  House Captain
 • Yessica Tuteja

 • Hriman Mukherjee

  Co-Curricular Captain
 • Aarushi Agarwal

 • Kushagra Srivastava

JHELUM

  House Captain
 • Sanskriti Bansal

 • Trisha Sengupta

  Co-Curricular Captain
 • Anvi Madan

 • Rishit Gupta

RAVI

  House Captain
 • Jahanvi Tripathi

 • Yushsvi Acharya

  Co-Curricular Captain
 • Aditi Azad

 • Dhruv Khorana

SATLUJ

  House Captain
 • Deveena Vig

 • Neil Madan

  Co-Curricular Captain
 • Uday Somani

 • Manav Verma

VICE HOUSE APPOINTEES (2019-20)

CHENAB

  Vice House Captain
 • Divita Gupta

 • Shail Diwan

  Co-Curricular Captain
 • Ananya Tandon

 • Syed Uroaz

GANGES

  Vice House Captain
 • Riya Malik

 • Adhyan Goyal

  Co-Curricular Captain
 • Aakanksha Baidya

 • Malhaar Arora

JAMUNA

  Vice House Captain
 • Yessica Tuteja

 • Hriman Mukherjee

  Co-Curricular Captain
 • Aarushi Agarwal

 • Veda Rathod

JHELUM

  Vice House Captain
 • Sanskriti Bansal

 • Trisha Sengupta

  Co-Curricular Captain
 • Anvi Madan

 • Aryaman Sehrawat

RAVI

  Vice House Captain
 • Jahanvi Tripathi

 • Yushsvi Acharya

  Co-Curricular Captain
 • Ojas Pungalia

 • Heeposh Pandita

SATLUJ

  Vice House Captain
 • Deveena Vig

 • Yash Khandelwal

  Co-Curricular Captain
 • Chhavi Gupta

 • Uday Somani