House Appointees

Vice House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2020-21)

CHENAB

  House Captain
 • Divita Gupta

 • Abhimanyu Garg

  Co-Curricular Captain
 • Mrinalika Chaturvedi

 • Syed Uroaz

  GANGES
  House Captain
 • Riya Malik

 • Nipun Gupta

  Co-Curricular Captain
 • Fiza Saluja

 • Kritika Nayyar

JAMUNA

  House Captain
 • Yessica Tuteja

 • Hriman Mukherjee

  Co-Curricular Captain
 • Aarushi Agarwal

 • Kushagra Srivastava

JHELUM

  House Captain
 • Sanskriti Bansal

 • Trisha Sengupta

  Co-Curricular Captain
 • Anvi Madan

 • Rishit Gupta

RAVI

  House Captain
 • Jahanvi Tripathi

 • Yushsvi Acharya

  Co-Curricular Captain
 • Aditi Azad

 • Dhruv Khorana

SATLUJ

  House Captain
 • Deveena Vig

 • Neil Madan

  Co-Curricular Captain
 • Uday Somani

 • Manav Verma

VICE HOUSE APPOINTEES (2020-21)

CHENAB

  Vice House Captain
 • Bhavini Pahuja

 • Sukhumjeet Singh

  Co-Curricular Captain
 • Palak Aggarwal

 • Kamayani Kachroo

GANGES

  Vice House Captain
 • Stuti Das

 • Anubhav Batra

  Co-Curricular Captain
 • Radhika Balhara

 • Muskaan Varma

JAMUNA

  Vice House Captain
 • Aaratrika Ghose

 • Tridib Jena

  Co-Curricular Captain
 • Mannat Uppal

 • Shreya Sen

JHELUM

  Vice House Captain
 • Saumya

 • Vedant Malhotra

  Co-Curricular Captain
 • Sarah Thapar

 • Armaan Sharma

RAVI

  Vice House Captain
 • Tanvi Multani

 • Daksh Gautam

  Co-Curricular Captain
 • Vaani Tyagi

 • Paavni Tandon

SATLUJ

  Vice House Captain
 • Vanshita Garg

 • Aman Nagpal

  Co-Curricular Captain
 • Rishika Mewari

 • Siddhanth Manish Srivastava